Pre viac informácií alebo špeciálne požiadavky pri dizajne nás neváhajte kontaktovať:

SPARKLY s.r.o.
Na Čerešňovom vrchu 59
949 11 NITRA

IČO: 51759942
DIČ: 2120805016

+421 905 798 310

info@sparkly.sk

IG: sparklybottle

FB: @sparklydesignbottle

Číslo povolenia na distribúciu a predaj liehu: 618231800074
Vydal Colný úrad Nitra,
dňa 26.11.2018

Napíšte nám